Stoomtrein - Mergel.nU

Go to content

Main menu:

Stoomtrein

Thema's


Met de Stoomtrein door het Heuvelland

Met de stoomtrein van de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij reist u op nostalgische wijze tussen de stations Simpelveld en Valkenburg aan de Geul.

Zuid Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Stationstraat 20-22, 6369 VJ Simpelveld, Nederland
+31 45 544 0018
Voor Rijdagen & Dienstregeling klik HIER

Station Valkenburg, 1853. Oudste nog in gebruik zijnde station in Nederland

Spoorlijn Maastricht-Aken
Op 23 Oktober 1853 wordt het baanvak Maastricht-Aken in gebruik genomen en is hiermee de oudste grensoverschrijdende spoorlijn van Nederland. Het traject loopt via Valkenburg, Schin op Geul, Wijlre, Eijs, Simpelveld en Bocholtz naar het Duitse Richterich en Aken.

'Miljoenenlijn'
Op 20 April 1896 wordt vervolgens het baanvak Sittard-Herzogenrath in gebruik genomen. Hiermee worden de gebrekkige verkeersverbindingen van deze regio met de rest van het land aanzienlijk verbeterd.

Jaren later, op 15 Juni 1934 wordt het baanvak van Schaesberg over Kerkrade-Centrum naar Simpelveld in gebruik genomen. Maar daar ging nog al wat aan vooraf. In 1919 wordt, na 12 jaar lobbyen en onder politieke druk van de Kerkraadse bestuurders, het fiat voor de start voor de aanleg van dit baanvak verkregen en een definitief akkoord gesloten. Het zou echter nog tot 1925 duren voor er met de werkzaamheden werd begonnen.Ondanks de 12½ km lengte kostte de aanleg van dit traject ruim 12 miljoen gulden. Dit is ongeveer 1 miljoen gulden per kilometer, voor die tijd een enorm bedrag!! De lijn krijgt dan ook terecht de bijnaam "het Miljoenenlijntje". Er moesten tunnels, duikers en bruggen worden gebouwd. Door de ondergrondse mijnbouw dreigden voortdurend verzakkingen te ontstaan, hetgeen hoge eisen aan de constructies stelde. In totaal moesten er ook nog eens 3,5 miljoen kubieke meter grond worden verplaatst om de hoogteverschillen op te vangen. Bij het dal van de Anstellerbeek werd een ophoging van 32 meter gerealiseerd! De ingrijpendste grondverplaatsing die ooit in Nederland had plaatsgevonden.

Sluiting van het baanvak
Begin jaren zestig begint de regering in Den Haag met haar eerste bezuinigingen en pogingen tot opheffing van de Miljoenenlijn. Na vele jaren van discussies en financiële injecties wordt op 29 mei 1988 de knoop doorgehakt en de onrendabele treindienst van Kerkrade over Simpelveld naar Schin op Geul definitief opgeheven.

Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij
Met het oog op deze sluiting wordt reeds op 24 maart 1988 de Zuid-Limburgse Stoomtrein Maatschappij (Z.L.S.M.) opgericht. Het doel van de Z.L.S.M. is het behoud van dit prachtige traject en de exploitatie van een toeristische stoomtreindienst, uitgevoerd met historisch materieel. Vier jaar later, op zaterdag 30 mei 1992, komt er ook een einde aan de reguliere treindienst tussen Maastricht en Aken en stopt de NS-dieseltrein voor het laatst in Simpelveld.

Definitieve afbraak van beide baanvakken zou een fors verlies voor Zuid-Limburg betekenen. Zowel de natuur, als de cultuur zijn er nauw mee verbonden. Uniek zijn de bijzondere Flora en Fauna, die zich in de nabijheid van de spoorbaan heeft kunnen ontwikkelen en handhaven.

Bron: Miljoenenlijn

 
Back to content | Back to main menu